Ochrana zdraví a provoz střední školy v období přípravy na závěrečnou zkoušku od 11.5.

Ochrana zdraví a provoz střední školy v období přípravy na závěrečnou zkoušku

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

 Příchod ke škole a pohyb před školou

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou, dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

  Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat, v našem případě se žáci zdržují pouze ve vile, případně ve cvičné kuchyni, v šatně. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

  V budově školy

Při přesunech ve škole se dodržují 2 metry vždy. Toalety používají ve vile se svým označením, použijí tekuté mýdlo, desinfekci, papírové ručníky. Před opuštěním třídy si všichni žáci  na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. Všechny prostory budou zřetelně označeny a žáci se jimi budou řídit.

  Ve třídě

Výuka probíhá od středy do čtvrtka od 8:00 hodin a bude probíhat dle přiloženého rozvrhu. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Ve třídě si důkladně umyjí ruce dle návodu u umyvadla. Vyučující se budou ve středu a čtvrtek střídat dle jednotlivých předmětů, ve čtvrtek jsou s třídním učitelem.  Při praktických cvičeních pracuje každý žák na „svém“ pracovišti a pouze se „svými“ pomůckami. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup  2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí  se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí  do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a kontaktujeme zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Den

8:00 – 9:30

9:30 – 9:40

9:40 – 10:25

10:25 – 12:30

Úterý

PaV, Pp

přestávka

Rv

X

Středa

PaV, Pp

přestávka

Rv

X

Čtvrtek

Praktická cvičení© 2020, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑