Přijetí do přípravné třídy ZŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis do přípravné třídy ZŠ pro školní rok 2021/2022

se bude konat

19. dubna, 20. dubna a 23. dubna 2021 od 8 do 15. 30 hod.,

 21. dubna a 22. dubna 2021 od 15 do 18 hodin.

Přijímáme přednostně děti s odkladem školní docházky a také děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Přijímáme 15 dětí.

Co budete k přijetí potřebovat

 • doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologická poradna)
 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • nemá-li zák. zástupce dítě zapsáno v občanském průkazu, lze trvalý pobyt doložit výpisem z evidence obyvatel
 • zastupuje-li dítě jiná osoba, doloží oprávnění dítě zastupovat
 • potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte

Cizinci

 • pas dítěte
 • pas zákonného zástupce
 • povolení k trvalému pobytu v ČR
 • adresa trvalého pobytu v ČR
 • průkaz zdravotní pojišťovny s českým rodným číslem

Zákonný zástupce informuje školu:

 • o případném znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, předloží údaje            o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona a      o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
 • o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

Vážení rodiče,

z důvodu epidemiologických opatření si rezervujte individuální termíny rezervace času pro osobní schůzky zápisu vašeho dítěte

na tel. čísle 702 287 156 či 774 510 233.

Žádost o přijetí k povinné předškolní docházce vašeho dítěte můžete také podat těmito způsoby:

 • do datové schránky školy (je možné ji zřídit zdarma na https://chcidatovku.cz/),
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

V tomto případě musí být škole předána dokumentace nezbytná k přijetí dítěte včetně povinné dokumentace školského poradenského zařízení.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání najdete v příloze.

Při osobním jednání dodržujeme epidemiologická opatření.

.© 2021, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑