Projekt Poznáváme zvířátka zblízka

Popis projektu Poznáváme zvířátka zblízka

- téma – číslo: 2. Zapojení škol do národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty + 6. Ekologický chod školy či jiného výchovného zařízení + 7. Program ekologické výchovy pro děti či mládež v rámci běžné školní docházky + 8. Projekty ekologické výchovy se vztahem k regionu

- hlavní cíl projektu: prohlubovat u žáků lásku ke zvířatům a vztah k regionu

V letošním roce bychom chtěli realizovat dlouhodobý projekt:

„Poznáváme zvířátka zblízka“,

který by volně navazoval, na dlouhodobé projekty Máme rádi zvířata, zvířata nás a vzájemně si pomáháme I, realizovaný v měsíci říjnu až prosinci 2012 v rámci Programu podpory ekologické výchovy a osvěty v roce 2012 Magistrátu města Pardubic a Máme rádi zvířata, zvířata nás a vzájemně si pomáháme II, realizovaný v měsíci září až prosinci 2013 v rámci Programu podpory ekologické výchovy a osvěty v roce 2013 Magistrátu města Pardubic.

Vedeme žáky k odpovědnému jednání vůči přírodě a prostředí v každodenním životě, aby projevovali pokoru a úctu k životu ve všech jeho formách, osvojili si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě a k aktivní účasti ochrany přírody.

Tematika EVVO prolíná celým životem školy.

Škola má zpracovaný program environmentálního vzdělávání Projekt podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve škole. Je vypracován na každý školní rok, tento program je součástí koncepce rozvoje školy.

Problematika environmentálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ve všech ŠVP školy.

Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj“, jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí.

Škola je zapojena do sítě M.R.K.E.V., od vzniku projektu, v roce 2001.

  Je členem Klubu ekologické výchovy (KEV), jsme partnerskou školou projektu EVVOLUCE.

 Již 7. rokem plníme úspěšně všechny úkoly projektu Recyklohraní.

V 6. ročníku soutěže Zelený ParDoubek škola získala ve velké konkurenci 38. místo a obdržela certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 3. stupně.

Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj“ jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí.

 - stručný a jasný popis jednotlivých aktivit projektu:

1. Ekologické programy  - Apolenka - programy pro MŠ + jízda na ponících, Ze života koní, Práce na farmě

2. 4 odborné přednášky na téma Savci – psi a kočky, Ještěři a ptáci

3. Ukázka výcviku psů - Základní kynologická organizace Svítkov

4. Celoroční sběr starého papíru, PET lahví, starých baterií a elektrospotřebičů 5. Sběr kaštanů a žaludů

6. Výtvarná soutěž na téma – Zvířátka zblízka

7. Výstavka prací v prostorách školy pro rodiče a veřejnost, spojená s prezentací projektu

8. Nákup krmiva pro koně z Apolenky – za výtěžek sběru starého papíru

9. Nákup výtvarného materiálu a pomůcek, fotodokumentace

10. Nákup knižní publikace o koních, psech a kočkách

11. Prezentace projektu ve školním časopise a webových stránkách školy

     www.zsdonoveho.cz

- časový harmonogram: průběh roku 2015

- specifikace cílových skupin, kterým je popisovaný projekt určen:

Popisovaný projekt je určen žákům Speciální mateřské školy, základní školy a praktické školy se speciálně vzdělávacími potřebami.

 Na projektu budeme spolupracovat s těmito partnery:

Apolenka Hiporehabilitace

Centrum pro výcvik psů ALFA

Základní kynologická organizace Svítkov

Realizaci projektu finančně podpoří: Společnost rodičů a přátel školy při Speciální mateřské škole, základní škole a praktické škole Pardubice.

                                                               © 2019, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑