Škola při zdravotnickém zařízení Chrudim

Škola při zdravotnickém zařízení Chrudim

Škola při zdravotnickém zařízení Chrudim poskytuje základní vzdělávání dětem a žákům se zdravotním oslabením nebo dětem a žákům dlouhodobě nemocným umístěným ve zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném znění. Základní škola a mateřská škola při NPK, a. s. Chrudimské nemocnici je od 1. července 2011 součástí Speciální mateřské školy, základní školy a praktické školy, Do Nového 1131, 530 02 Pardubice.

Škola při zdravotnickém zařízení Chrudim pracuje s nemocnými dětmi předškolního věku a se žáky školního věku, dle potřeby i se žáky středních škol, pokud to umožňuje jejich zdravotní a psychický stav. ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Chrudim se nachází v prostorách dětského oddělení NPK, a. s. Chrudimské nemocnice. Má zde k dispozici učebnu, hernu a hrací kout, které jsou dobře vybaveny nábytkem, hracími koutky, didaktickými hračkami, počítači, notebooky, iPady, knihami, encyklopediemi, zábavnými pracovními listy a výukovými programy. Ve venkovních prostorách využívá venkovní učebnu vybudovanou v rámci projektu Škola pro udržitelný život v roce 2010. Školu tvoří jedno oddělení MŠ a jedna třída ZŠ. Škola se jako součást dětského oddělení podílí na jeho otevření veřejnosti a na humanizovaném přístupu k dětským pacientům a jejich doprovodu. Péče o dětské pacienty je přiměřená nejen věku, individuálním zvláštnostem, ale zejména aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu. Učitelky pracují s prvky práce herního specialisty. Tento přístup pomáhá překonávat stres z pobytu v nemocnici, malý pacient se seznamuje se svou nemocí (s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti), připravuje se na vyšetření, zákroky a operace. Dětský pacient ztrácí strach nejen z prostředí, ale lépe a rychleji se zapojí i do výchovně-vzdělávacího procesu. Do práce školy jsou děti a žáci zařazováni po dohodě s lékaři co nejdříve po příchodu na oddělení. Naše práce je v úzké spolupráci se zdravotníky a škola je nezbytnou součástí ošetřovatelského týmu na oddělení. Škola zajišťuje výzdobu dětského oddělení včetně ambulantních částí a venkovních prostor, která přispívá svou vkusnou barevností ke zklidnění dětských pacientů i jejich rodičů. Všechny pokoje jsou vybaveny televizí s možností sledování DVD. K dispozici jsou DVD přehrávače, rádia, digitální hry apod.. Máme dostatek pomůcek pro výtvarnou, hudební a pracovní výchovu. Pro odpolední hodiny jsou dětem také volně přístupné počítače s hrami, vybavené herny a v každém pokoji společenské hry, knihy, hračky a výtvarný materiál.

Mateřská škola

Pracuje dle školního vzdělávacího programu „S Petruškou českým rokem“. Mateřská škola má jednu třídu. Provoz zajišťuje jedna pedagogická pracovnice. Do MŠ jsou zapisovány děti od 2 let do období zahájení povinné školní docházky po dohodě s ošetřujícími lékaři. Nabízí dětem takové aktivity, které vycházejí z přirozené tvorby, potřeb a talentu dětí. Všechny činnosti jsou propojeny s prvky herní specializace. Pedagogická pracovnice nabízí odborné metodické vedení také jejich rodičům nebo prarodičům doprovázejícím děti na dětském oddělení. V současné době je provoz MŠ dočasně přerušen.

Základní škola

Škola má svůj vlastní školní vzdělávací program ,,Cestou ke zdraví". Navazuje na školní vzdělávací program mateřské školy. Žáci jsou vyučováni v návaznosti na učební plány kmenových škol. Základní škola má jednu třídu. Výuku zabezpečuje jedna pedagogická pracovnice. Do výchovně vzdělávací činnosti ZŠ jsou vedle žáků ZŠ také zapojováni žáci ZŠ praktických a speciálních. Individuální konzultace jsou poskytovány rovněž studentům středních škol v souladu s jejich potřebami, zdravotním stavem a podle podmínek školy, tak aby nebyla narušena výuka žáků základních škol. Výuka je organizována ve dvou vyučovacích blocích, v pondělí ve třech vyučovacích blocích. Je realizována formou projektového vyučování. Převažuje individuální výuka, jejíž rozsah a obsah je přizpůsoben zdravotnímu stavu a délce hospitalizace každého žáka. V rámci projektového vyučování jsou žáci základní školy vyučováni českému jazyku, matematice, anglickému jazyku a konverzaci v anglickém jazyce převážně hravými metodami. Při výuce využíváme didaktické pracovní listy, digitální učební materiály, prezentace a výukové programy na PC, počítače, notebooky a  iPady. O zařazení dětských pacientů do školy, o míře a rozsahu výchovně vzdělávacího působení vždy rozhoduje ošetřující lékař. Zařazení rovněž předchází souhlas zákonných zástupců. Školní knihovna a velké množství didaktických her nabízí žákům dostatek aktivit i pro volný čas.

Kontakt

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice
Ředitelka školy: Mgr. Bronislava Štursová
Adresa: Do Nového 1131, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Telefon: 464 647 171
E-mail: 
Web: www.zsdonoveho.cz

Škola při zdravotnickém zařízení Chrudim
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Gregorová
Adresa: Václavská 570, Chrudim 537 01
Telefony: 775 352 344, 469 653 480
E-mail:  

O děti a jejich úsměv se stará:

Mgr. Zdeňka Gregorová – učitelka ZŠ na dětském oddělení

tn_obrazek_15260.jpg

tn_obrazek_15259.jpg

tn_obrazek_15258.jpg

tn_obrazek_15257.jpg

tn_obrazek_15256.jpg

tn_obrazek_15255.jpg

tn_obrazek_15254.jpg

tn_obrazek_15253.jpg

tn_obrazek_15252.jpg© 2024, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑