Škola při zdravotnickém zařízení Chrudim

Odloučené pracoviště „ Škola při zdravotnickém zařízení Chrudim“

Naše škola má dlouholetou tradici. Při dětském oddělení Chrudimské nemocnice, a.s. působí od září 1959. Má jednu třídu základní školy, 1 třídu mateřské školy a 1 oddělení školní družiny. Průměrně zde máme 10 žáků ZŠ, 8 žáků ŠD a 7 dětí předškolního věku. Jejím hlavním posláním je vytvářet pro dětské pacienty prostředí pohody a lidské sounáležitosti, které napomáhá jejich uzdravování. K tomu přispívá dobrá spolupráce se zdravotnickými pracovníky, respektování léčebného režimu dětského oddělení a programy ,,Herní specializace“, jejichž prostřednictvím jsou dětští pacienti seznamováni s prostředím dětského oddělení a připravováni na zdravotnické zákroky. Při své výchovně vzdělávací práci vycházíme z individuality každého dětského pacienta.

S dětmi a žáky zde pracují dvě pedagogické pracovnice – učitelka ZŠ Mgr. Zdeňka Gregorová a učitelka MŠ Markéta Šibalová, Dis. Pro svoji výchovně vzdělávací činnost využívají hernu, učebnu a hrací kout, jež jsou velice pěkně a vkusně vybaveny nábytkem, hracími koutky, hračkami, pomůckami a vyzdobeny pestrými dekorativními prvky. S dětskými pacienty rovněž pracují individuálně na pokojích. V letních měsících využíváme venkovní učebnu vybudovanou v rámci projektu ,,Škola pro udržitelný život“. Tyto prostory také užívají pacienti ostatních oddělení Chrudimské nemocnice, a.s..

V rámci projektového vyučování jsou žáci základní školy vyučováni českému jazyku, matematice, anglickému jazyku a konverzaci v anglickém jazyce převážně hravými metodami. Navazujeme na učivo kmenových škol a pracujeme dle ŠVP ZV ,,Cestou ke zdraví“. Projektová vyučování jsou volena v souvislosti se změnami ročních období a významných svátků. Při výuce využíváme didaktické pracovní listy, digitální učební materiály, prezentace a výukové programy na PC, 6 počítačů, 5 notebooků a 4 iPady, zakoupené v rámci projektu EU peníze školám, a velké množství didaktických her. Na činnost základní školy ve shodě projektového vyučování navazuje ve svých zájmových aktivitách školní družina.

Výchovně vzdělávací aktivity mateřské školy jsou určeny dětem od 2 do 6 let dle ŠVP PV ,,S Petruškou českým rokem“. Cílem práce naší mateřské školy je především uspokojování citových potřeb malých pacientů. Zároveň rozvíjíme jejich samostatnost, tvořivost, zručnost a sociální dovednosti. Metodickou pomoc zajišťuje škola také jejich rodičům doprovázejícím své potomky po dobu jejich hospitalizace.

Pro zpestření výchovně vzdělávací práce zařazuje škola besedy s lidmi zajímavých profesí, pravidelné kreslení obrázků ,,Pro dětský úsměv“ Jana Honzy Lušovského, programy ,,Léčivého uzdravování pomocí barev“ pod vedením paní Bohumily Škaloudové, dramatická vystoupení divadelních souborů a hudební vystoupení pěveckého sdružení při Chrudimské farnosti ,,Hluboké koření“ a žáků okolních základních škol. Nové poznatky a zkušenosti

poskytují prožitkové a pracovní programy Ekocentra Paleta Pardubice. Dárkové balíčky od našich četných sponzorů si domů odnášejí chlapci a děvčata z nadílky při velikonočních, mikulášských a vánočních besídkách a soutěžních programech ke Dni dětí, k ukončení a zahájení školního roku.

Pedagogické pracovnice společně s dětskými pacienty zdobí prostory dětského oddělení, novorozeneckého oddělení a oddělení LDN Chrudimské nemocnice, a.s.., zhotovují vánoční přáníčka pro zdravotníky a naše četné sponzory.© 2022, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑