Školní družina

Školní družina  

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání dle vyhlášky o zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů v platném znění a podle § 5 a § 111 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů v platném znění. Vzdělávání se uskutečňuje dle „Školního vzdělávacího programu
pro školní družinu“ č.j. ZŠPŠ 6/09.

Na naší škole probíhá činnost ve čtyřech odděleních:

  I. oddělení     Bc. Dagmar Filipová - vedoucí vychovatelka

 II. oddělení     Bc. Lucie Haluzová - vychovatelka

III. oddělení     Bc. Markéta Muniová - vychovatelka

IV. oddělení     Monika Brázdová, DiS. - vychovatelka

Provoz:

Ranní družina:                                        6.30 hodin - 7.40 hodin

Odpolední družina:                               11.35 hodin - 16.00 hodin                                                        

Ve školní družině se řídíme „Vnitřním řádem školním družiny“, každý účastník s ním musí být řádně seznámen. Vnitřní řád ŠD je k nahlédnutí ve školní družině a visí v 1. poschodí respiria.

Práce školní družiny vychází ze ŠVP „Člověk a jeho svět“ a člení se na tyto tematické okruhy:

1. Místo, kde žijeme

2. Lidé kolem nás

3. Lidé a čas

4. Rozmanitosti přírody

5. Člověk a jeho zdraví

Činnost ve školní družině:

Nabízíme dětem možnost zajímavého a aktivního trávení volného času. Náplní ŠD jsou také volnočasové aktivity dle zájmu dětí, které zahrnují:

- sportovní a pohybové hry

- výtvarné a pracovní činnosti

- relaxace a odpočinek

- sociální činnosti a komunikace

- hry v přírodě

Činnost školní družiny maximálně rozvíjí schopnosti a zkušenosti každého dítěte, vede děti ke kreativitě, iniciativě a touze poznávat. Pro děti je vytvořeno co nejpodnětnější prostředí /pomůcky, zájem, podpora, vedení/ a činnosti jsou plánovány s přiměřeností věku a stupně vývoje dětí.

Úkolem je vést děti k plnohodnotnému, zdravému způsobu života, k vzájemné ohleduplnosti, ochotě pomoci si, chránit zdraví, přírodu a životní prostředí.

Děti se v družině učí žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních. Družina napomáhá v posilování osobnosti každého jedince. Největší roli zde hraje vhodná motivace, radost z činnosti, ctižádost, zvědavost a povzbuzování. Školní družina hraje důležitou úlohu i v prevenci sociálně patologických jevů vhodným využíváním volného času.© 2024, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑