EVVO

EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Výchova a vzdělávání žáků v oblasti EVVO prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem. EVVO je systematicky začleňována do celoroční práce s dětmi a vychází z přirozeného toku života, střídání ročních období a tím souvisejících změn v přírodě.
Cílem EVVO je naučit žáky poznávat přírodu a vytvořit u nich citový vztah k přírodě a ostatním lidem, vypěstovat u žáků návyky, potřebné k ochraně životního prostředí.

Školní koordinátor EVVO Mgr. Sylva Karbašová:

• připravuje celoroční plán EVVO jako realizační program dlouhodobého programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (tento program je součástí koncepce rozvoje školy)
• účastní se dalšího vzdělávání

• navazuje kontakty se středisky ekologické výchovy a přispívá k využití nabídek
• organizuje nebo přispívá k organizaci akcí zaměřených na ekologii( Den Země, vzdělávací projekt – Aby lesy nebyly jen v pohádkách – Lesy ČR, Den ptactva, Světový den životního prostředí)
• podporuje a organizačně přispívá k ekologizaci provozu školy( separace odpadu )
• prezentuje ekočinnosti v časopise Pružina a na webu školy
Pro jednotlivá témata celoročního plánu EVVO je využíváno významných dnů pro životní prostředí, které vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí.
Znalosti a dovednosti z oblasti EVVO si žáci osvojují průběžně přirozenou cestou v rámci učiva v jednotlivých předmětech, s důrazem na využití mezipředmětových vztahů, na chápání v souvislostech, za přispění výukových počítačových programů, internetu a didaktické techniky.
Škola podporuje veškeré aktivity a činnosti směřující k rozvoji EVVO, s ohledem na mentální úroveň žáků.
V rámci EVVO spolupracuje škola s rozmanitými organizacemi, veřejností, rodiči. ( ČSOP, Lesy ČR, KÚ Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství, Magistrát města Pardubic, Služby města Pardubic…)
Škola je zapojena do sítě škol M. R. K. E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Tento projekt je koordinován Sdružením středisek ekologické výchovy PAVUČINA a v Pardubickém kraji jej realizuje středisko ekologické výchovy Ekocentrum Paleta. Projekt je podporován MŠMT ČR.
Jsme členy Klubu ekologické výchovy KEV.
Úzce spolupracujeme s Ekocentrem Paleta, využíváme výukových, vzdělávacích a výrobních programů z jejich pestré nabídky.

Spolupracujeme s Ekocentrem Pasíčka – adopce straky obecné
Aktivně jsme se zapojili do vypracování projektu: na Podporu EVVO, vyhlášeného MŠMT ČR.

Realizované projekty podpořené z PPEVO Magistrátu města Pardubic:

Nadále budeme vyhledávat další grantové příležitosti k rozvoji EVVO na škole.


Školní aktivity a soutěže v rámci EVVO:
     • soutěž ve sběru kaštanů a žaludů

     • celoroční soutěž ve sběru PET lahví (Služby města Pardubic)

     • celoroční školní a třídní soutěž PET lahví

     • celoroční soutěž ve sběru starého papíru

     • celoroční soutěž ve sběru starých baterií a elektrospotřebičů

     • účast ve výtvarných soutěžích

     • účast v soutěži Zelený ParDoubek 2008

     • certifikát Ekologická škola 2. stupně za rok 2008

     • účast v soutěži Zelený ParDoubek 2010

     • certifikát Ekologická škola 2. stupně za rok 2010

     • účast v soutěži Zelený ParDoubek 2012

     • certifikát Ekologická škola 2. stupně za rok 2012

     • účast v soutěži Zelený ParDoubek 2014

     • certifikát Ekologická škola 3. stupně za rok 2014

     • školní kola soutěží v poznávání rostlin a živočichů

  • projektové dny ke Dni Země, Dni ptactva a Světovému dni životního prostředí
  • Škola se zapojila do Projektu Recyklohraní od září 2008

Škola se zapojila do projektu EVVOLUCE a stala se partnerskou školou.© 2024, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑