Motto

MOTTO

Naše škola „klíč k otevření cesty do společného, přirozeného a praktického

života“.

Zaměření školy

Při tvorbě našich školních vzdělávacích programů jsme vycházeli z rozdílnosti rozumových schopností i odlišnosti prostředí, ze kterého k nám žáci přicházejí.

Chceme učit naše žáky znalosti a dovednosti, které uplatní v praktickém životě.

Škola je zaměřená na rozvíjení osobnosti žáků se zdravotním postižením, na poskytování vzdělávání ve vzájemném propojení s výchovou s přihlédnutím k duševnímu a fyzickému vývoji.

Chceme vytvořit školu otevřenou, aktivní a pohodovou. Zaměstnat smysly, paměť, fantazii, rozum i srdce svých žáků.

Učit se žít společně, poznávat, jednat a komunikovat.

Naše škola „klíč k otevření cesty do společného, přirozeného a praktického života“.

Škola otevřená

Chceme otevřít školu všem dětem, rodičům, veřejnosti. Otevřený systém má větší šanci fungovat dobře, zdravě a být prospěšný pokud všichni komunikují. Otevřenost chápeme nejen jako zpřístupnění informací o naší škole směrem ven, ale i otevřenost k novým informacím, trendům a metodám a široké spolupráci s veřejností, organizacemi a institucemi. Budeme informovat prostřednictvím webových stránek, chceme získat sponzory a instituce pro podporu mimoškolní a zájmové činnosti. Touto oblastí je otevřen prostor pro prevenci v oblasti sociálně patologických jevů. Otevírá dětem možnosti smysluplného využití volného času. Výsledky naší práce chceme prezentovat na dnech otevřených dveří, ve svých motivačních centrech, při veřejných vystoupeních a výstavách. Vzájemná spolupráce mezi učiteli, žáky a rodiči přispívá k poznávání a chápání kulturních odlišností, rozvíjí partnerství a to by se mělo projevovat vzájemnou ohleduplností, tolerancí, schopností zvládat konflikty.

Škola aktivní

Otevřenost souvisí s aktivitou. Chceme udržovat a rozvíjet mimoškolní a volnočasové aktivity. Směřovat k praktickému využití a k profesní přípravě. Osvojovat si základy všech běžných domácích činností, jednoduchých řemeslných dovedností. Důraz je kladen na rodinnou a sexuální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu. Pozornost je věnována komunikativním dovednostem, informačním technologiím.

Škola pohodová

Ve třídách a pracovních skupinách je menší počet žáků. Panuje „rodinná atmosféra“. Každý vyučující dobře zná své žáky i jejich rodinné prostředí. Každý žák zná své pedagogy a zaměstnance školy. Celkové pohodové a pozitivní klima závisí na dodržování pravidel, která jsou založena na vzájemném respektu a toleranci. Ve škole pracuje žákovský parlament. Zaměřujeme se na společenské chování a vystupování, které jde ruku v ruce s celkovým kulturním a estetickým prostředím. Aktivně zapojujeme žáky do výzdoby školy a třídy.

Za podpory moderních, speciálně pedagogických metod navazujeme takové učební situace, ve kterých může žák zažít úspěch a radost z pochvaly.

Tím se škola stává místem, kde žáci nejen získávají vzdělání a vychování, ale kde cítí přátelské prostředí, nebojí se neúspěchů, získávají sebevědomí a mají pocit sounáležitosti.

  • docx Motto Velikost: 218.71 kB


© 2024, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑