Základní údaje o škole

Identifikační údaje, základní informace o škole

Název školy

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Adresa školy

Pardubice, Do Nového 1131, Bílé Předměstí, PSČ 530 03

Adresa odloučených pracovišť

Pardubice, Kyjevská 500, PSČ 532 03, odloučené pracoviště od 1. 1. 2011

Chrudim, Václavská 570, PSČ 537 27, odloučené pracoviště od 1. 7. 2011

IČO

601 58 981

IZO

0601 58 981

RED_IZO

600 024 296

Bankovní spojení

6437561/0100

Mobil podatelna

774 510 233

Telefon podatelna

464 647 171

Mobil ředitelka školy

608 620 808

Telefon školní jídelna

464 629 970

E-mail

Datová schránka

i4vpz5i

Internetové stránky

www.zsdonoveho.cz

Mobil Pardubice, Kyjevská 500

773 596 355

E-mail

Mobil Chrudim,Václavská 570

775 352 344

E-mail

Právní forma

příspěvková organizace

Název zřizovatele

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Kontakty na zřizovatele

 Telefon: 466 026 111, e-mail: posta@ pardubickykraj.cz,

 datová schránka: z28bwu9

Součásti školy

Základní škola zřízená podle § 16 odstavec 9

Základní škola speciální

Praktická škola dvouletá

Školní družina

Přípravná třída základní školy

Přípravný stupeň základní školy speciální

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Pardubice a Chrudim

Základní škola při zdravotnickém zařízení Pardubice a Chrudim

Školní jídelna – výdejna

Vedoucí a hospodářští pracovníci

Ředitelka školy:                     Mgr. Bronislava Štursová

Statutární zástupce:                Mgr. Martina Tomková

Zástupkyně ředitelky školy:   Mgr. Ivana Křivková

Vedoucí učitelka v Mateřské škole a základní škole při zdravotnickém zařízení Pardubice a v Mateřské škole a základní škole při zdravotnickém zařízení Chrudim, vedoucí vychovatelka, vedoucí správního úseku, ekonom a rozpočtář, hlavní účetní, mzdová účetní, hospodářka, administrativní a spisový pracovník.                        

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)

Základní škola, Základní škola speciální, poskytuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v § 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném znění.

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení a Základní škola při zdravotnickém zařízení, poskytuje předškolní a základní vzdělávání dětem a žákům se zdravotním oslabením nebo dětem a žákům dlouhodobě nemocným umístěných ve zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném znění.

Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělávání v souladu s cíli středního vzdělávání uvedenými v § 57 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném znění.

Školní družina uskutečňuje zájmové vzdělávání podle § 111 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 5 zákona č.561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném znění.

Přípravná třída základní školy poskytuje předškolní vzdělávání v souladu s cíli předškolního vzdělávání uvedenými v § 33, § 47 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 5 zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném znění.

Přípravný stupeň základní školy speciální poskytuje nezbytnou přípravu na vzdělávání dětem se středně těžkým, těžkým stupněm mentálního postižení, postižením více vadami a autismem podle ustanovení
§48a školského zákona, které volně navazuje na §48, týkající se nabídky vzdělávání v ZŠ speciální a podle vzdělávacích programů uvedených
§5 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném znění.

Školní jídelna - výdejna 

Zařízení školního stravování, ve kterém se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a zaměstnanců školy v době jejich pobytu ve škole.

Druh školy

Nejvyšší povolený počet žáků

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

198

Základní škola

Obory vzdělávání

Základní škola 79-01-C/01

 138

Speciální škola 79-01-B/01

   70

Školní družina

   61

Přípravná třída základní školy

  

Přípravný stupeň základní školy speciální

Mateřská škola

   40  

Střední škola

  

Praktická škola dvouletá 78-62C/02

   40

Školní jídelna - výdejna

 150

                                          © 2024, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑