Příjímací řízení do praktické školy dvouleté

Termín vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

pro školní rok 2022/2023

Ředitelka školy vyhlašuje termín prvního kola přijímacího řízení

na úterý 26. dubna 2022

Obor vzdělání: Praktická škola dvouletá (kód oboru 78-62-C/02)

Forma vzdělávání: denní

Místo konání přijímacího řízení: Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice, Do Nového 1131, Bílé Předměstí, Pardubice 530 03.

V rámci přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná.

Proběhne rozhovor mezi odborníkem, budoucím žákem a jeho zákonným zástupcem. Cílem je zjistit motivaci o danou problematiku a předpoklady pro úspěšné zvládnutí dané školy.

Jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání:

  1. Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili: 
  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání
  • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.
  1. Doporučení školského poradenského zařízení
  2. Zdravotní způsobilost

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání: do prvního ročníku praktické školy dvouleté bude přijato maximálně 14 uchazečů.

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání:

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním.

Přihláška do Praktické školy dvouleté se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo, musí být řádně vyplněná, opatřená lékařským posudkem o splnění podmínek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
a přiloženo doporučení SPC nebo PPP.

Termín odevzdání: do 1. března 2022 osobně na podatelně školy Po - Pá,

8.00 - 15.00 hod., nebo doručena na adresu školy.

Doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) zaslané s přihláškou nebo předané při přijímacím pohovoru, které je podmínkou vydání rozhodnutí o přijetí.

Uchazeči budou k přijímacímu pohovoru pozváni písemně.
Pozvánka k přijímacímu pohovoru bude obsahovat též registrační číslo, na jehož základě se uchazeč dozví, zda bylo jeho požadavkům vyhověno.

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě ve škole a na www.zsdonoveho.cz. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí do dvou pracovních dnů.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za žáka praktické školy dvouleté. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou.

Zápisový lístek uchazeč obdrží v základní škole nejpozději do 15.března, v ostatních případech jej vydá příslušný krajský úřad podle místa trvalého bydliště.

V případě nenaplnění počtu uchazečů budou vypsána další kola přijímacího řízení.

V Pardubicích 11. 1. 2022                                                    Mgr. Bronislava Štursová
                                                                                                       ředitelka školy© 2022, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑