Zápis do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální

Zápis do 1. ročníku základní školy (zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a základní školy speciální                     

pro školní rok 2022/23

se bude konat

 v úterý 19. dubna a ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 13:00 do 17:00 hodin.

Počet žáků, které je možné přijmout: do výše kapacity školy v pořadí došlých přihlášek.

PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2022/2023

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (tj. od 1. 9.2015 do 31. 8. 2016). Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Nesplnění této povinnosti lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona.

Co budete k zápisu potřebovat

 • doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologická poradna)
 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • nemá-li zák. zástupce dítě zapsáno v občanském průkazu, lze trvalý pobyt doložit výpisem z evidence obyvatel
 • zastupuje-li dítě jiná osoba, doloží oprávnění dítě zastupovat

Cizinci

 • pas dítěte
 • pas zákonného zástupce
 • povolení k trvalému pobytu v ČR
 • adresa trvalého pobytu v ČR
 • průkaz zdravotní pojišťovny s českým rodným číslem.

Zákonný zástupce informuje školu:

 • o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, předloží údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
 • o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Žádost o přijetí k povinné školní docházce vašeho dítěte můžete také (kromě osobního podání) podat těmito způsoby:

 • do datové schránky školy (je možné ji zřídit zdarma na https://chcidatovku.cz/)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

V tomto případě musí být škole předána dokumentace nezbytná k přijetí dítěte včetně povinné dokumentace školského poradenského zařízení.

Vážení rodiče,                                                                                                                                                      případné individuální termíny zápisu vašeho dítěte si můžete domluvit na tel. čísle 702 287 156 či 774 510 233.

Žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání najdete v příloze.© 2022, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑