Zápis do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální

Zápis do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální                     

pro školní rok 2021/22

se bude konat

19. dubna, 20. dubna a 23. dubna 2021 od 8 do 15. 30 hod.,

21. dubna a 22. dubna 2021 od 15 do 18 hodin.

Počet žáků, které je možné přijmout: neomezeně do výše kapacity školy

PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2021/2022

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (tj. od 1. 9.2015 do 31. 8. 2016). Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Nesplnění této povinnosti lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona.

Co budete k zápisu potřebovat

 • doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum nebo                      pedagogicko-psychologická poradna)
 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • nemá-li zák. zástupce dítě zapsáno v občanském průkazu, lze trvalý pobyt doložit výpisem z evidence obyvatel
 • zastupuje-li dítě jiná osoba, doloží oprávnění dítě zastupovat

Cizinci

 • pas dítěte
 • pas zákonného zástupce
 • povolení k trvalému pobytu v ČR
 • adresa trvalého pobytu v ČR
 • průkaz zdravotní pojišťovny s českým rodným číslem.

Zákonný zástupce informuje školu:

 • o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, předloží údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
 • o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, Zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Vážení rodiče,

z důvodu epidemiologických opatření si rezervujte individuální termíny rezervace času pro osobní schůzky zápisu Vašeho dítěte

na tel. čísle 702 287 156  nebo 774 510 233.

Žádost o přijetí k povinné školní docházce vašeho dítěte můžete také podat těmito způsoby:

 • do datové schránky školy (je možné ji zřídit zdarma na https://chcidatovku.cz/),
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

V tomto případě musí být škole předána dokumentace nezbytná k přijetí dítěte včetně povinné dokumentace školského poradenského zařízení.

Žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání najdete v příloze.

Při osobním jednání dodržujeme epidemiologická opatření.© 2021, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑