Zápis do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Do Nového 1131, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Telefon: 464 647 171; e-mail: ; datová schránka: i4vpz5i

Zápis do 1. ročníku základní školy (zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a základní školy speciální 
pro školní rok 2024/2025  se bude konat ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 13:00 do 17:00 hodin.

Počet žáků, které je možné přijmout: do výše kapacity školy.

PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2024/2025:                                                                                        Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (tj. od 1. 9.2017 do 31. 8. 2018). Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Nesplnění této povinnosti lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona.

Co budete k zápisu potřebovat:                                                                                                                       - doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko-  psychologická poradna),                                                                                                                                     - rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce,                                                                                 - zastupuje-li dítě jiná osoba, doloží oprávnění dítě zastupovat.

Cizinci:                                                                                                                                                                  - pas dítěte,                                                                                                                                                         - pas zákonného zástupce,                                                                                                                                  . - povolení k trvalému pobytu v ČR,                                                                                                                     - adresa trvalého pobytu v ČR,                                                                                                                           - průkaz zdravotní pojišťovny s českým rodným číslem.

Zákonný zástupce informuje školu:                                                                                                                  - o případném znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, předloží údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení   školského poradenského zařízení,                                                                                 - o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Odklad povinné školní docházky:                                                                                                                    Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání najdete v příloze.                                                                                   Žádost můžete (kromě osobního podání) případně zaslat:                                                                            - do datové schránky školy,                                                                                                                             . - e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,                                                                       - poštou (rozhodující je datum podání na poštu).                                             

Vážení rodiče,                                                                                                                                                     případné individuální termíny zápisu vašeho dítěte si můžete domluvit na tel. čísle 702 287 156 či 774 510 233.© 2024, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑