Stravování žáků ve školní jídelně - výdejně

 

Pokyn ředitelky školy ke stravování dětí/žáků ve školní jídelně – výdejně

 • Přihlášení dítěte/žáka ke stravování:

Přihlášku ke stravování ve školní jídelně-výdejně si vyzvednete u vedoucí školní družiny nebo si ji vytisknete z webu školy - www.zsdonoveho.cz/stravovani-zaku

Vyplněnou a podepsanou přihlášku ke stravování odevzdejte zpět do školy vedoucí školní družiny, která Vám přidělí variabilní symbol pro platbu.

 • Odhlášení dítěte/žáka ze stravování:

Odhlášku ze stravování ve školní jídelně-výdejně si vyzvednete u vedoucí školní družiny nebo si ji vytisknete z webu školy – www.zsdonoveho.cz/stravovani-zaku

Vyplněnou a podepsanou odhlášku ze stravování odevzdejte zpět do školy vedoucí školní družiny.

 • Forma odebírání obědů:

Strávníci si musí zakoupit čip pro výdej obědů v podatelně školy. Cena čipu: 117,- Kč.

Čip je nepřenosný a patří pouze dítěti/žákovi, kterému byl vydán. Ztrátu čipu je nutné okamžitě ohlásit v podatelně školy, aby byl zablokován. Při ztrátě je nutné zakoupit čip nový!

Při ukončení stravování se nepoškozený čip vrátí do podatelny školy a úhrada za něj bude vrácena.

 • Úhrada stravného:

Způsob úhrady stravného je formou bezhotovostní platby na účet školy, probíhá zálohově

(tzn. vždy měsíc dopředu). Peníze není možné zasílat poštou.

Platba musí být vždy uhrazena do 20. dne v měsíci.

Úhrada platby na měsíc září musí být provedena do 20. srpna.

Poslední platba na měsíc červen musí být provedena do 20. května.

Na červenec a srpen se obědy neplatí.

Vyhláška o školním stravování č.107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů v platném znění stanovuje zařazení strávníků do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1-4 tj. od 1. 9. do 31.8. v aktuálním školním roce

Věkové skupiny strávníků:

1. Strávníci do 6 let .…………………….... (36 Kč x 20 dní)  720 Kč

2. Strávníci 7- 10 let …………………….... (36 Kč x 20 dní)  780 Kč

2. Strávníci 11- 14 let …………………….. (41 Kč x 20 dní)  820 Kč

3. Strávníci 15 a více let …………………. (45 Kč x 20 dní)  900 Kč

Každý strávník (zákonný zástupce dítěte/žáka) zadá ze svého bankovního účtu  nejlépe trvalý příkaz k úhradě s těmito údaji:

 1. ve prospěch účtu:                  6437561/0100
 1. variabilní symbol:                   číslo přidělené školou                    
 1. splatnost:                                do 20. dne v měsíci
 1. částka:                                   sazba dle věkové skupiny strávníků
 • Jídelníček:

Je vyvěšen s informacemi o alergenech na webových stránkách školy a na úřední desce školy vždy

1 týden dopředu.

 • Přihlašování a odhlašování obědů:

Obědy můžete přihlašovat nebo odhlašovat prostřednictvím webových stránek www.strava.cz

do 7:00 hod ráno v den odběru stravy (přihlašovací údaje uvedeny níže).

Odhlašování a přihlašování obědů je také možné osobně v podatelně školy nebo telefonicky den předem nebo ještě v den odběru stravy ráno v čase od 6:30 do 7:00 hod na telefonním čísle 774 510 233.

Výběr jídelny: 11072

Uživatel: příjmení a jméno dítěte/žáka  (malá písmena, bez mezer, háčků a čárek - př. novakjan)

Heslo: datum a měsíc narození dítěte/žáka  (př. 0102 dítě/žák narozen 1.února)

 • Obědy v době nemoci:

Dítě/žák může odebrat oběd pouze první den nemoci. Zákonný zástupce může osobně odebrat objednaný oběd  ve školní jídelně-výdejně v čase od 11.30 – 14.00 hod do vlastního jídlonosiče.

V dalších dnech nemoci je zákonný zástupce povinen dítě/žáka odhlásit ze stravování. Stejně tak je povinen odhlásit dítě/žáka při plánované nepřítomnosti ve škole.

 • Vyúčtování obědů

Provádí se 1x ročně aktuálního školního roku vždy k 30. 6., tzn. na konci školního roku.

Tento Pokyn ředitelky školy ke stravování dětí/žáků ve školní jídelně – výdejně nabývá platnosti dne podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1.9.2023.

 

Mgr. Bronislava Štursová

ředitelka školy© 2024, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑