Stravování žáků - školní výdejna

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Do Nového 1131, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

www: zsdonoveho.cz

Vážení rodiče,

od 1. 12. 2020 se žáci stravují ve školní výdejně Speciální mateřské školy, základní školy a praktické školy Pardubice, Do Nového 1131, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice.

Přihlášení žáka ke stravování:

Přihlášku ke stravování ve školní výdejně si vyzvednete u vedoucí školní družiny, paní M. Brázdové, nebo si ji vytisknete z webu školy - www.zsdonoveho.cz.

Prosíme o její vyplnění a odevzdání zpět do školy.

Odhlášení ze stravování musí být provedeno písemnou formou.

Forma odebírání obědů:

Strávníci si musí zakoupit čip pro výdej obědů v kanceláři školy. Cena čipu: 117,- Kč. Čip je nepřenosný a patří pouze žákovi, kterému byl vydán. Ztrátu čipu je nutné okamžitě ohlásit v kanceláři školy, aby byl zablokován. Při ztrátě je nutné zakoupit čip nový!

Při ukončení stravování se nepoškozený čip vrátí do kanceláře školy a cena za něj bude vrácena.

Úhrada stravného:

Způsob úhrady stravného je formou bezhotovostní platby na účet školy, probíhá zálohově

(tzn. vždy měsíc dopředu). Peníze není možné zasílat poštou.

První platba musí být uhrazena do 20. listopadu 2020! Poslední platba: 20.5.

Úhrada platby na měsíc září musí být provedena do 20. srpna.

Vyhláška č.107 Sb. v platném znění z roku 2005 stanovuje zařazení žáků do kategorií dle věku, kterého dosáhnou ve školním roce, tj. od 1.9. do 31.8.

Každý strávník (rodič žáka) zadá ze svého bankovního účtu  nejlépe trvalý příkaz s těmito údaji:

  1. ve prospěch účtu:                  6437561/0100
  2. variabilní symbol:                   číslo přidělené školou           
  3. splatnost:                                do 20. dne v měsíci
  4. částka – měsíční záloha dle věku
  1. kategorie  žáci  5- 10  let ……………………         (32 Kč x 20 dní)                640 Kč
  2. kategorie  žáci 11- 14 let ……………………         (34 Kč x 20 dní)               680 Kč
  3. kategorie  žáci 15 a více let  ………………..        (36 Kč x 20 dní)                720 Kč
  4. kategorie  dospělí (zaměstnanci)                        (87 Kč x 20 dní)             1 740 Kč

Na červenec a srpen se obědy neplatí.

Přihlašování a odhlašování obědů:

Jídelníček je vyvěšen na webových stránkách školy 1 týden dopředu.

Obědy můžete vybírat nebo odhlašovat prostřednictvím webových stránek školy – www.zsdonoveho.cz, kde najdete veškeré pokyny.

Ohlašování obědů je možné i na telefonním čísle 774 510 233 v čase od 6:30 do 7:00 hod ten den

a také ústní formou den předem.

Obědy v době nemoci: žák může odebrat oběd pouze první den nemoci. Rodič může odebrat objednanou stravu ve školní výdejně v čase od 11.30 – 14.00 hod. Vzhledem k současné situaci není možnost odebírání stravy do vlastního jídlonosiče a je nahrazeno použitím jednorázových obalů (za poplatek).

V dalších dnech nemoci je zákonný zástupce povinen žáka odhlásit ze stravování. Stejně tak je povinen odhlásit žáka při plánované nepřítomnosti ve škole.

Vyúčtování obědů se provádí 1x ročně vždy k 30. 6.© 2021, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑