Výchovné a kariérní poradenství

Školní poradenské pracoviště

V naší škole jsou poskytovány poradenské služby školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce a školní metodik prevence.

Poradenské služby jsou zaměřené zejména na:

1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

3. prevenci školní neúspěšnosti

4. kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění

5. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

6. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými a vzdělávacími obtížemi

7. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

8. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace

9. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

Výchovný poradce Mgr. et Mgr. Ilona Středová

Konzultační hodiny výchovného poradce: pondělí 14:00 hod. – 15:00  hod. popř. kdykoli po předběžné domluvě

Profesní orientace žáků

Jestliže se vaše dítě nemůže rozhodnout, kterou zvolí školu, nabízím několik možností, kde a s kým se poradit:
- s výchovnou poradkyní školy
- účastnit se exkurzí do odborných učilišť pořádaných školou
- využít služeb Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání (IPS) Úřadu práce v Pardubicích
- využít služeb Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice, Sukova třída 1260
- navštívit prezentačních výstavy škol v Pard. kraji
- prostudovat Atlas školství – přehled středních škol v Pardubickém kraji
- využít odkazy pro hledání informací:
www.atlasskolstvi.cz
www.infoabsolvent.cz
www.stredniskoly.cz
www.vzdelavani.cz
www.portal.mpsv.cz
www.devateroremesel.cz


Kroky před rozhodnutím, kam na střední školu

• Rozhodující jsou tvé předpoklady, schopnosti a zájmy
• Diskutuj se svými blízkými
• Opatři si informace o středních školách
• Vytvoř si seznam oborů
• Vytvoř si seznam škol
• Navštiv střední školy
• Získej více informací o střední škole
• Využij poradenských služeb
• Připrav se na přijímačky

 © 2024, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑