Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021

Přihlášky

 • v prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
 • přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky

Přihlašování ke vzdělávání

 • pokud se uchazeč hlásí na dvě střední školy (popř. dva různé obory vzdělání či různá zaměření ŠVP na téže škole), na přihlášce ke vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení uvede obě školy (popř. obory či zaměření)
 • vyplněné přihlášky odevzdá uchazeč na obě střední školy, na které se hlásí; na obou přihláškách uchazeč vyplní zvolené střední školy ve stejném pořadí
 • pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory vzdělání na téže škole, odevzdá řediteli této školy také dvě přihlášky (i když jsou identické)

Další kola přijímacího řízení

 • počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky není omezen
 • na přihlášku uchazeč vyplňuje pouze jednu zvolenou střední školu
 • způsob hodnocení uchazečů v dalších kolech přijímacího řízení stanoví ředitel střední školy

Výsledky přijímacího řízení

 • ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v období od 22. dubna do 30. dubna
 • odvolání proti rozhodnutí ředitele školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí

Zápisový lístek

 • zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán a který se vyznačí nad     jméno a příjmení uchazeče
 • zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
 • lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 • uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole
 • v ostatních případech (žáci víceletých gymnázií a jiných středních škol, uchazeči, kteří nejsou žáky žádné školy…) vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče
 • v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává náhradní zápisový lístek orgán, který vydal původní zápisový lístek

Informace k přijímacímu řízení© 2021, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑